Περιγραφή προγράμματος


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ: 

  • Προβολές ταινιών παρουσία δημιουργών
  • Masterclasses
  • Workshops
  • Θεωρητικά Σεμινάρια

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ δημιουργίας storyboards και σύντομων κινηματογραφικών σκηνών

ΚΟΣΤΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 60 ώρες


Αναλυτική περιγραφή:


Η δράση «Ελληνικός Κινηματογράφος-Κινηματογραφικές Διασκευές. Θεωρία και Πράξη» διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τελεί υπό την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της παιδείας και της δημιουργικής διαδικασίας ως προς τις κινηματογραφικές διασκευές -τις μεταφορές στην οθόνη έργων της λογοτεχνίας- σε ενδιαφερόμενους/ες της περιοχής της Κρήτης.

Μέσω αποστολής σύντομων βιογραφικών σημειωμάτων, θα επιλεγούν έως 20 επιμορφούμενοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν δωρεάν σε σειρά δραστηριοτήτων:

-Προβολές ελληνικών ταινιών παρουσία των δημιουργών τους και συζήτηση με τους δημιουργούς

-Masterclasses σχετικά με τη διαδικασία της μεταφοράς λογοτεχνικών έργων στην οθόνη από τους δημιουργούς των ταινιών

- Workshops κινηματογραφικής δημιουργίας

- Θεωρητικά σεμινάρια ως προς τις κινηματογραφικές μεταφορές.

Οι συμμετέχοντες και επιμορφωτές είναι καταξιωμένοι έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφοι με διακρίσεις στη δημιουργία κινηματογραφικών διασκευών, οι: Τώνης Λυκουρέσης, Σωτήρης Γκορίτσας, Γιάννης Λαπατάς και Μαρία Βαρδάκα, καθώς και μελετητές κινηματογράφου με κατάρτιση στον ελληνικό κινηματογράφο και τις κινηματογραφικές διασκευές.

Το έργο θα συνοδευτεί από έκδοση, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με τις εισηγήσεις και συζητήσεις των δημιουργών για τις ταινίες τους.

Με το πέρας της δράσης, οι επιμορφούμενοι/ες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής, διάρκειας 60 ωρών.  

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε